Sprawnie i po ludzku. Praca na odległość

Sprawnie i po ludzku. Praca na odległość

Informacje o kursie
Moduły: 4
Czas: 3-4 h
Poziom: średniozaawansowany
Dostęp
Rozpocznij